EDİTÖRDEN

Merhaba dostlar,

Bu 7. yaz sayımız, yani koskoca bir 7 yılı ardımızda bırakmışız.. Bazen durumu sürekli kürek çekip hiç bir yere gidemi- yor olmaya, yani bir bakıma akıntıya karşı kürek çekmeye benzetiyorum. Onca yazılan, çizilen, anlatılar ve hat- ta anlata anlata dilimizde tüy bitiren hangi konuda en ufak bir ilerleme ya

da gelişim oldu acaba? Sokak hayvanlarının içler acısı hallerinde mi, barınakların acınası durumunda mı, or- man yangınları ve doğa katliamlarında mı, insanların birbirlerini ve sonunda kendi türlerini yok etme hırsla- rında mı?!

Hiç hiç birinde bir gelişme ya da ilerleme yok... Olsa olsa değişimler olmuştur. Ama unutmamalıyız ki deği- şim olumlu olmadıkça buna gelişim demek de müm- kün değildir.

Kısacası duyarlı olduğumuz, duyarlılık yaratmaya ça- baladığımız tüm bu konularda çorbada bir tuzumuz olsun diye çıktığımız bu yolda, tuz olabildik mi bilmem ama bu yemeğin hala tadı tuzu olmadığı, bu ülkenin

her anlamda sürekli gerilediği can yakan bir gerçek. E insanız üstelik bunun tam da ortasında yaşıyor.. Gör- memek için hem kör olmak lazım hem sağır..

Cehaletin kutsandığı, azınlıkların dayanaksız temelsiz kandırmacalarla çoğunluklara hükmettiği toplumlar- da yaşanan kaçınılmaz gerçekliği bizler de yaşıyoruz doğal olarak.. Ama umudumuzu asla kaybetmeye- ceğiz, yolumuzdan asla dönmeyeceğiz ve insanların bu temel konulardaki hassasiyetini ve farkındalığını güçlendirme çabasıyla çorbaya tuz eklemeye devam edeceğiz.

Her şeyden önce bu süre içinde bizimle yürüyen, za- man zaman misafirimiz olan, çok değerli bilgileriyle yolumuzu aydınlatan herkese teşekkür etmek istiyo- rum. Sonra da siz çok değerli okurlarımıza tabii..

Olabildiğince dolu bir içerikle, tüm zorluklarına karşın büyük bir keyifle hazırladığımız 2023 Yaz sayımızı ke- yifle okumanızı diliyorum.

Dosttan dosta sevgiyle

Paylaş