Çocukların hareketsiz bir hayattan kurtarılması, çocukların elektronik cihazlara (cep telefonu, pad, tv vb.) olan bağımlılıklarının önlenmesi, hayat bilgisi derslerinin desteklenmesi, kendine yetebilen bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamak, doğayı seven ve doğa bilincine sahip bir nesil yetişmesine katkı sağlamak, sağlıklı bir nesil yetişmesine katkıda bulunmak, doğa (hayvan ve bitliler) ile ilgili farkındalık ve bilincin arttırılarak doğa sevgisi kazandırılması, doğanın korunması ve doğaya saygının yeni nesle öğretilmesi, kişisel gelişimleri konusunda çocuklara katkıda bulunmak, sokak hayvanı sorununun çözülmesine katkıda bulunmak ve çocuklarda empati yeteneğinin gelişimine katkı sağlamak gibi amaçlar hedefleyen, HAYED (Hayvan Eğitim ve Destek Derneği) ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan “Doğa Eğitim Parkı Protokolü” çerçevesinde öğrencilere İlk eğitim, bugün Kaymakamı  Muzaffer ŞAHİNER ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk KAYA’nın katılımı ile verilmeye başlandı.

Hali hazırda ülkemiz genelinde yaşanmakta olan doğa ve hayvanlar konusundaki sorunların temelinde yatanın, konu hakkındaki bilincin tam ve yeterince oluşturulamamış olmasından kaynakladığı gerçeğinden yola çıkılan projede “Ağaç yaşken eğilir” ata sözümüze atıfla bu konudaki bilinçlendirme çalışmalarının birey henüz çocukken başlaması gerekliliği göz önünde tutulmakta.

Projenin ana hedef gurubu, ana okulundan, ilk ve orta öğretine kadar olan çocuklar olup, hedef gurubun çocuklar olmasının en önemli nedeni ise, doğa ve hayvan konusunda bilinçli insanlardan oluşan bir toplum yaratabilmenin koşulsuz ve tek yolunun, yarının toplumunu oluşturacak, bu günün çocuklarını eğitmek ve bilinçlendirmek olması fikrinden yola çıkılan projede, projenin nihai yararlanıcıları ise, kısa vadede eğitilen – bilinçlendirilen çocuklar, o çocukların aileleri olup, orta uzun vadede toplumun tamamını nihai yararlanıcılar olarak tanımlanıyor.

Pilot bölge olarak Fethiye – Muğla’da başlatılan projenin orta vadede, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılacak protokol çerçevesinde tüm Türkiye’de yayılması hedefleniyor.

Türkiye'nin Tek Ulusal Hayvansever Yaşam Tarzı Dergisi!

Paylaş