4P1K Dergisi tüketici haklarına saygılıdır. Aboneler, 4P1K Dergisi ’ne yazılı olarak bildirmek koşuluyla aboneliklerine tek taraflı olarak son verebilirler. Bu durumda aboneliğin sona erdirilme isteği 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesi gereğince bildirimden üç ay sonra yürürlüğe girer. Abone ücretinin, iptal öncesinde gönderilen sayıların ücreti düşüldükten sonra kalan kısmı, hiç bir ekstra kesinti yapılmaksızın onbeş gün (15) içinde tüketiciye iade edilir.

Burada açıklanmayan ayrıntılar için ilgili yasa hükümleri geçerlidir.

 

Türkiye'nin Tek Ulusal Hayvansever Yaşam Tarzı Dergisi!

Paylaş